Iterations # 2: Convocatòria per realitzar una residència d'investigació i producció artística col·laborativa a Hangar, Barcelona

1. Sobre la convocatòria

Hangar convoca dues places per participar a la segona iteració del projecte europeu Iterations. Una de les places està destinada a una artista resident a Barcelona i l'altra a una artista resident fora de Barcelona. Les artistes seleccionades mitjançant aquesta convocatòria s'uniran a un grup format per quatre artistes i juntes desenvoluparan un projecte artístic col·laboratiu durant una residència de 15 dies a Hangar. La residència tindrà lloc entre el 31 d'octubre i el 14 de novembre de 2018.

A cada iteració es convida a un grup d'artistes a desenvolupar en residència una proposta artística col·laborativa a partir d'un o diversos dels resultats de la iteració anterior. La primera iteració de Iterations va tenir lloc a Sicília en el marc de Trasformatorio. Prèviament a la residència a Barcelona, artistes que van participar en la primera iteració es trobaran amb les artistes que participaran en la segona per fer-lis el lliurament del material que serà el punt de partida del treball col·laboratiu que desenvoluparan a Barcelona.

Les institucions participants a Iterations són Constant (Brussel·les, Bèlgica), Esc (Graz, Àustria), Trasformatorio (Amsterdam, Holanda) i Hangar.

 

2. Sobre Iterations

Iterations és un projecte europeu compromès amb el futur de la col·laboració artística en contextos digitals en xarxa. Artistes i professionals multidisciplinàries es reuneixen per crear treballs especulatius que alimenten la imaginació de les possibles formes de col·laboració artística.

A través d'una sèrie de residències pràctiques i exposicions discursives, Iterations ofereix situacions en què les artistes experimenten col·lectivament noves formes de treball artístic que generen espais per a la col·lectivitat i la col·laboració.

El projecte s'estructura al voltant del model conceptual d’ "iteració". Inspirat en les formes recursives de col·laboració tal com existeixen en el desenvolupament de programari de codi obert, el projecte Iterations aplica la repetició i la circularitat de metodologies artístiques, en què el resultat d'una activitat s'utilitza com a punt de partida per a la següent.

Iterations investiga els processos i les motivacions que mouen a les artistes a explorar models de cooperació i eines digitals obertes. Les iteracions s'estenen en els camps relacionats amb l'art a l'abordar els aspectes estètics, ètics i legals de l'autoria múltiple, l'economia basada en els béns comuns, i els potencials polítics i socials que s'obren al voltant d’allò artístic. Tot seguint la filosofia del codi obert, Iterations estableix interessos comuns per a totes les activitats.

El projecte construeix un conjunt coherent de pràctiques, recursos i documentació que seran accessibles a grups específics (entre altres, artistes, programadores i activistes), així com a un públic més ampli, tot permetent que els resultats tinguin un abast més enllà dels límits de la durada del projecte.

 

2. A qui va dirigit
 

Aquesta convocatòria seleccionarà una artista resident a Barcelona o rodalies i una artista resident fora de Barcelona o rodalies, de qualsevol pràctica artística, nacionalitat, edat i gènere.

 

3. Infraestructura a disposició de les artistes seleccionades
 

- Allotjament a la residència d'Hangar per a l'artista resident fora de Barcelona.
- Espai de treball compartit en el centre.
- Accés als laboratoris d'Hangar, segons disponibilitat:
laboratori d'interacció, taller de producció i construcció, i bucs d'edició d'imatge i so.
- Accés a l'equip d'imatge i so del centre, segons disponibilitat.
- Assessoria per part de l'equip tècnic d'Hangar.


4. Durada

 

16 dies del 31 d'octubre al 15 de novembre de 2018.

5. Condicions econòmiques *

 

* Les quantitats són per artista i en brut.
Honoraris: 1000 euros
Dietes: 700 euros
Materials: fins a 250 euros
Desplaçament: fins a 250 euros


6. Compromisos de les artistes seleccionades

 

- Les artistes seleccionades es comprometen a lliurar el seu treball total o parcialment (fonts, eines de programari, materials utilitzats durant el procés creatiu, etc.) al següent grup d’Iterations. Aquest material també estarà disponible online per a terceres persones.
- Les artistes seleccionades es comprometen a participar durant la seva residència en dues sessions de treball del grup de recerca d'Hangar, Sympoiesis. *
- Les artistes seleccionades es comprometen a participar en les dues trobades de transferència que tindran lloc abans i després de la residència a Hangar (les dates i el lloc de les trobades seran decidits per les mateixes artistes participants).
- Les artistes es comprometen a compartir l'autoria del seu treball.
- Les artistes es comprometen a presentar el procés i / o resultats del seu treball al final de la residència. El format de presentació és completament obert.

* Sympoiesis és un grup de treball que investiga sobre les pràctiques artístiques que tenen lloc a Hangar.


7. Requisits de les sol·licituds

 

La sol·licitud es farà mitjançant la complementació del formulari online. La informació requerida en el formulari és la següent:
- Dades personals i de contacte.
- Cinc preguntes que es voldrien posar en comú durant la residència. (màxim 1 pàgina)
- Un text, un mapa relacional o una cartografia de connexions que remeti a una relació de problemes, qüestions, friccions o tensions comuns que afecten a la sol·licitant. Allò ideal seria que es relacionin pràctiques específiques amb idees, preguntes, tensions o incomoditats que es volen posar en joc en la investigació comú durant la residència (màxim 1 pàgina).
- Currículum vitae (màxim 2 pàgines).


IMPORTANT:
- No s'acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i / o excedeixi els límits d'extensió.
- El comitè de selecció pot posar-se en contacte amb les candidates pre-seleccionades per una entrevista.

 

8. Comitè de selecció

El comitè de selecció estarà format per:

- La comissió de programes d'Hangar.

- La coordinació de l'àrea d'investigació d'Hangar.

- Una persona del consorci europeu d’Iterations.

 

9. Criteris de valoració

A l'hora de seleccionar les sol·licituds es tindrà en compte la diversitat, l'equilibri i la complementarietat entre les trajectòries, els llenguatges artístics i les motivacions de les participants. També es buscarà l'equitat en termes de gèneres i cultures.

 

10. Calendari

Termini: 18 de juliol de 2018

Resolució: finals de juliol de 2018

Trobades - transferència: una entre agost i octubre de 2018, i una altra entre desembre de 2018 i abril de 2019

Residència: del 31 d'octubre al 15 de novembre de 2018

Presentació de la residència: 14 de novembre de 2018

 

Per a més informació i contacte:

http://iterations.space/

 

Marta Gracia

marta@hangar.org

T. + 34933084041

 

Data inici
Data final