Faboratory participa en el workshop 3D Open Source and sustainable technologies a l' Aalto University de Helsinki

Data
Data final

L'objectiu del taller és discutir temes claus que fan que una iniciativa Open Source sigui factible, exitosa i sostenible. Entre aquests temes hi ha: perspectives organitzacionals i gestió de projectes; com les llicències, patents i drets d'autor (o manca de) influeixen en la metodologia Open Source; el mesurament del cost del desenvolupament en les perspectives a curt i llarg termini; els desafiaments per a l'execució de projectes; i l'avaluació i anàlisi crítica: benchmarking d'eines i tecnologies per a aplicacions futures.