Esc medien kunst labor

esc

La tasca central de esc és la producció d'art. En aquest context, l'enfocament principal és l'observació precisa i el registre sismogràfic dels processos artístics que examinen i tracten els desenvolupaments sociopolítics (informàtica i biotecnologies, sistemes socioeconòmics) i les noves tecnologies (maquinari i programari).
Les activitats artístiques del esc media art laboratory deriven de la noció de que l'art s'enten com a subsistema de la societat i la realitat social; l'enfocament dels mitjans de comunicació es basa en la designació d'aquesta realitat a través de "noves" tecnologies de la cultura dels "nous mitjans".

Ciutat
Graz
País
Austria
Programs by Partner: