Espace Mendes France

Logo EMF

Espace Mendes France (EMF) déu el seu origen als investigadors de la Universitat de Poitiers. A finals dels 70, els militants de l'educació popular van potenciar els encontres de la ciutadania al carrer per discutir temes científics i demostrar que la ciència pot ser accessible i estimulant.

L'Espace Mendes France s’ha fixat tres objectius principals: fer accessible la investigació, els seus mètodes, els seus resultats i processos; promoure la transferència i l'intercanvi de coneixements i mantenir debats ciutadans sobre qüestions socials i culturals.

Ciutat
Poitiers
País
Spain