Programa Europa Creativa - Comissió europea

Creative_Europe

La Comissió Europea representa els interessos de la Unió en el seu conjunt. Proposa nova legislació al Parlament Europeu i al Consell de la Unió Europea, i garanteix la correcta aplicació del Dret de la Unió Europea per part dels països membres.