Biofriction

2019 - 2021

Les pràctiques de Bioart i Biohacking ofereixen un canvi substancial en les relacions entre l'art, la ciència, les tecnologies i la societat. La generació d'aquests contextos híbrids que afavoreixen la col·laboració d'artistes i científics ha proporcionat un nou marc conceptual i pràctic per a la investigació artística, ha permès canvis de paradigma que afecten altres àrees de coneixement / àrees culturals, però també ha posat en relleu barreres recurrents i sitges sectorials que posen en perill la col·laboració efectiva entre aquestes dues comunitats. Conscient del potencial i de les necessitats d'aquesta nova àrea de coneixement, el projecte Biofriction se centra en la intersecció entre art, ciència i tecnologia amb l'objectiu de:

- Abordar la necessitat d'eines i enfocaments comuns en la intersecció entre bioart, biohacking i biotecnologies, per tal de generar espais híbrids per artistes, comissaris i agents socials.

- Estimular la cooperació transnacional entre artistes i científics, construint ponts de comunicació entre les diferents àrees del coneixement tècnic, científic, social, artístic i transcultural, en un marc híbrid de producció cultural a través d'un programa internacional que inclou tallers, residències, laboratori de estiu i exposicions,

- Explorar l'enfocament i la perspectiva transhackfeminista com una metodologia innovadora per simular la investigació artística, les transformacions culturals i la producció transnacional en el camp del bioart i la biohacking.

- Promoure la mobilitat transnacional d'artistes, experts i la circulació internacional d'obres que facin accessible el bioarte i el biohacking a totes a través de programes de residències, exposicions, xerrades i tallers.

- Recopilar aprenentatges per elaborar codis de bones pràctiques en l'àmbit de les pràctiques transdiciplinarias, per tal de replicar-més enllà d'aquesta col·laboració.