Critical Interface Toolkit

Critical Interface Toolkit
Investigadors
Any
2016
Any finalització
2017
Programa
Línia de recerca

Lluny de ser una entitat purament immaterial, Internet és una estructura física molt complexa composta per un nombre massiu d'actors que tenen un impacte directe i profund en tots els aspectes de les nostres vides diàries. Malgrat el seu paper fonamental en molts aspectes de la nostra societat, el material i les arquitectures computacionals que permeten que Internet existeixi són àmpliament ignorats per la majoria dels seus usuaris. Aquest projecte d'investigació preten donar a conèixer i analitzar críticament la complexa xarxa d'agents que s'uneixen per configurar Internet, des dels cables submarins i subterranis a la geopolítica, el tracking en línia, la vigilància i la privacitat. La investigació se centren en gran mesura en descobrir i analitzar les pràctiques comunes de rastreig en línia utilitzades per les principals empreses comercials i de publicitat. Per aconseguir aquest propòsit, s'han desenvolupat diverses metodologies experimentals i estratègies pedagògiques crítiques per analitzar des d'una mirada forènsica les vies físiques d'informació, i aplicar mètodes de seguiment inversos destinats a l'elaboració d'un mapa de les moltes corporacions que de forma encoberta accedeixen i mercantilitzen les nostres dades.

Principals temes tractats en aquest projecte d'investigació: #Internet Physicality; #Geopolitics of the Internet;
#Algorithmic Governance; #Interface Politics; #Internet Backbone; #Data flows & Sustainability;
#Cognitive Capitalism; #Social Engineering; #Surveillance; #Online Tracking; #Data
Commodi fication; #Data Privacy.