Surveillance Cameras: They are Alive!!

Foto Surveillance Cameras: They are Alive!!
Investigadors
Any
2010
Línia de recerca

Instal·lació interactiva formada per diversos robots que incorporen càmeres de vigilància i interactuen de manera conjunta i sincronitzada amb els visitants.

Surveillance Cameras: They Are Alive!! és una instal·lació interactiva robòtica produïda íntegrament a Hangar per a l'artista Ricardo Iglesias, on es porta a terme la investigació i el desenvolupament dels robots, a un nivell d'acabat adequat perquè siguin exposats al públic. Aquesta peça tremendament sofisticada ha passat per moltes fases que han portat a experimentar amb nombroses tecnologies i a provar diferents solucions. La producció de la peça realitzada pel laboratori d'interactius es basa en la creació d'un conjunt de robots que porten càmeres de vigilància acoblades a una plataforma mòbil. El moviment i la direcció són controlats per una placa d'Arduino amb diversos sensors i sistemes de navegació. Els robots estan equipats amb sistemes de posicionament espacials basats en la detecció de posició per un programari de visió artificial. Són controlats per un ordinador de manera remota que monitoritza la zona de la instal·lació, enviant missatges als robots perquè interactuïn de manera conjunta i perfectament sincronitzada amb els visitants. Les plataformes envien els senyals de vídeo per ràdio, de manera que, en els monitors i projectors de la instal·lació, es poden veure projectades les imatges que capten els robots.