Transplant: La meva malaltia és una creació artística.

transplant
Investigadors
Any
2019
Programa
Línia de recerca

Transplant: Green is the New Red és un projecte transdisciplinar d'hibridació planta / humà / animal / màquina que Quimera Rosa ha iniciat el 2016. Es tracta alhora d'un projecte de bio-art basat en una hibridació humà / planta com d'un procés trans-identitari humà> planta. El desenvolupament d'aquest projecte està basat sobre la interacció entre diferents eixos que, mitjançant diferents pràctiques de bio-hacking, intenten produir canvis de subjectivitat i deconstruir narratives que presenten el cos com una unitat.

Per a la residència de recerca a Hangar Quimera Rosa desenvolupa Transplant: La meva Malaltia és una Creació Artística: la part d'auto-experimentació mèdica sobre condylomata acuminata, una ITS produïda pel VPH (virus del papil·loma humà) i amb el qual conviu una de les components de QR. Aquest treball es basarà en l'elaboració de protocols i eines necessàries per a l'ús de teràpia fotodinàmica (PDT) per tractar condilomes de manera DIY / DIWO. La PDT és una tècnica molt poc invasiva amb grans resultats sobre càncers localitzats i malalties de pell, basada en l'aplicació d'un procés de fotosíntesi en el cos humà. Però al tractar-se d'una tècnica recent queda encara de difícil accés, quan el seu ús comunitari podria aplicar-se fàcilment en casos externs com el dels condilomes.

Per tant, el principal objectiu és obrir la caixa negra, com diuen els i les hackers o d'obrir la píndola com deien les activistes afectades per la SIDA. Es tracta de replicar i fer accessible els coneixements en una wiki la qual cosa podria servir per a centres comunitaris de salut, per a persones que es troben excloses del sistema públic, però també, per a centres de salut de països del sud on el VPH està encara més expandit. D'altra banda, volem des del costat artístic i mitjançant la dimensió performativa de l'auto-experimentació, formar localment una massa crítica de usuàries / expertes (entenent a les usuàries com expertes).