Bioart

Bioarte

En relació a la recerca artística i la seva creus amb la recerca científica, des d'Hangar estem habilitant un context d'exploració específica en l'àmbit del biològic en dos sentits: en primer lloc, des de projectes artístics que ocupen les tècniques de la biotecnologia com a mitjà de recerca, i que s'apropien del material orgànic com a recurs artístic per qüestionar-se sobre els processos i resultats de la biotecnologia. En segon lloc, des de projectes que plantegin la producció col·laborativa de coneixement interdisciplinari entre art i biotecnologia, sota perspectives crítiques i eines accessibles i obertes. Entenent aquest coneixement des del codi obert, ens interessa especialment les diverses maneres de compartir els coneixements, les tecnologies i els mètodes.

Projects by Research Field

Tot basant-se en la investigació del biòleg molecular Dean Hamer sobre la predisposició genètica de l'espiritualitat humana, el projecte reflexiona críticament sobre el vincle entre mitjans de comunicació, ciència i religió.