Telepresència

telepresencia

Des de les tecnologies obertes vinculades a la telepresencia multisite i multicanal, les recerques desenvolupades en Hangar tenen com a eixos projectes els objectius dels quals tenen a veure amb maximitzar les possibilitats experimentals de les tecnologies de transmissió i de recepció de dades aplicades a la creació, i assajar amb aplicacions per a la creació col·lectiva distribuïda i remota. Especialment es treballa amb propostes que al mateix temps siguin capaços de qüestionar conceptes centrals sobre els quals es construeix la presència: percepció, sentits, interfície, control, realitat.

Ampliant el camp de recerca, també acollim projectes que vulguin explorar les potencialitats d'aquestes tecnologies per a l'ocupació i intervenció de l'espai públic i de l'espai institucional i facilitar així incursions crítiques en els mateixos.

 

Projects by Research Field

Peça de telepresència que connecta quatre centres d'art en tres països diferents. A través d'una sèrie de sensors, el moviment que es dóna en algun d'aquests centres activa un dispositiu electrònic en un altre.
Laboratori enfocat a generar un espai d'experimentació amb les noves tecnologies en l'àmbit de la telepresència. Treballa en l'obertura de diferents estacions/espais des d'on intervenir i comunicar-se remotament mitjançant la provatura d'eines que permeten una comunicació interactiva.
Trobada internacional on professionals de diferents disciplines comparteixen la seva experiència en l'àmbit de la telepresència i treballen en el disseny de possibles models de desenvolupament col·laboratius.