Esdeveniment Prototyp_ome. Trobada, documentació, difusió.