Fundació Banc Sabadell

logo sabadell

La missió de la Fundació Banc Sabadell és la promoció d'activitats de divulgació, formació i investigació en els àmbits social, educatiu, científic i cultural dirigides a tota la societat. Els principals patrocinis de la Fundació Banc Sabadell tenen com a objectiu donar suport a les institucions, preservar el patrimoni, col·laborar en manifestacions artístiques (musicals, escèniques, visuals) i potenciar el reconeixement de persones joves que destaquen en el camp de la innovació i la investigació .