On Making Sounds (OMS) - Pràctiques "del fer", innovació tecnològica, investigació artística i artefactes sonors

OMS
Investigadors
Any
2018
Línia de recerca

OMS és un projecte que pretén estudiar les relacions que es produeixen entre les metodologies d'investigació artístiques i de disseny, les pràctiques de construcció d'"artesania electrònica i digital" i els processos d'innovació tecnològica. Per això busca casos d'estudi (un d'ells Hangar) on desenvolupar un treball de camp etnogràfic en què estudiar a una comunitat concreta i els artefactes que produeix.

Estudia a artistes que construeixen i creen instruments musicals i que comparteixen:

- Espais comuns de treball, activitats i tallers.
- Una filosofia de coneixement compartit, que implementen mitjançant l'ús d'estàndards (EURORACK) i de llicències de Hardware Lliure OSHW.
- Una ètica de comunitat que potencia entre els seus membres l'autoconstrucció a través de DIY i la investigació en el desenvolupament propi d'artefactes sonors.
- Una professionalització de les seves pràctiques artístiques que genera una realitat econòmica.

OMS dialoga amb diferents disciplines acadèmiques: els estudis socials de la ciència i la tecnologia (STS), els media studies i els cultural studies, a través dels sound studies. S'interessa per pràctiques tecnològiques innovadores dins dels mateixos (Pinch, 2001) per l'especial relació de embodiment que en aquest camp tenen les interaccions entre "màquines" i persones (Nelson, 2015) i pels processos post-industirals de fabricació distribuïda ( Anderson, 2012).