Arc-hive


2021 - 2022

El projecte europeu Arc-hive té com a objectiu crear una plataforma digital de codi obert per afegir, preservar, publicar, distribuir i contextualitzar una varietat d’informació, coneixement i documentació sobre les pràctiques europees de Bioart, garantint l’accés obert a una varietat d’usuaris, i un ampli abast dels materials digitals en tots els sectors culturals i territoris. Des de gener 2021 fins a juny de 2022, abordarà els reptes de crear i distribuir protocols cohesius de digitalització i difusió a través d’un espai digital centralitzat on es recullen els coneixements i les millors pràctiques del Bioart.

Arc-hive s’ha creat gràcies a la col·laboració de sis socis que treballen en el sector de les ONG i els museus, l’edició i les tecnologies de la informació i el sector audiovisual. La plataforma, com a principal resultat del projecte, serveix d’eina de catalització i facilitació per a les activitats de digitalització, arxiu i distribució d’obres d’art i espècimens de museu; la participació, planificació i realització d’esdeveniments a distància; l’edició augmentada; l’educació i formació de personal i els estudiants i la contextualització i interconnexió de temes. Amb l’objectiu de desenvolupar les capacitats de diversos agents culturals que treballen amb materials biològics i vius —des d’institucions museístiques, universitats i ONG, fins a artistes individuals, treballadors culturals, investigadors, científics i estudiants—, el projecte ofereix una solució digital factible i a mida per a algunes de les qüestions fonamentals en aquest camp, seguint els principis de la cultura oberta i l’intercanvi d’informació en totes les fases del projecte.

Arc-hive és un projecte liderat per Cultivamos Cultura amb Zavod KersnikovaBioart Society, KONTEJNER, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique i Hangar com a socis.