Lightning Studies: Centre for the Translation of Constraints, Conflicts and Contaminations

Encura Renan
Investigadors
Any
2016
Programa
Línia de recerca

Projecte curatorial de construcció d'arquitectura discursiva en col·laboració amb artistes residents d’Hangar.

El projecte realitzat per Renan Laru-an durant la seva estada curatorial va tenir com a objectiu treballar amb els artistes residents a Hangar Megan Michalak, Giuliana Racco/Matteo Guidi, Mario Santamaria i Christina Schultz , en la construcció d'una arquitectura discursiva, així com en possibilitar una sèrie de moments lúdics i inventius de saber i no saber, en un intent de fundar una institució afectiva per a la traducció relacional. Superposats i potser antagònics, els registres allotjats tracen una xarxa de provocacions bigarrades per discutir diferents articulacions, estructures i experiències de les limitacions, els conflictes i les contaminacions, i com aquest disseny de l'economia política forma els models pedagògics i, en conseqüència, desplega ideologies de resolució de problemes a través de canals didàctics.