Encura

2015 - 2020

Encura és un programa de residències d'investigació curatorial que surt com a resultat de la col·laboració entre Hangar, la plataforma de projectes artístics hablarenarte: (Madrid) i la xarxa de comissaris Curators' Network (internacional).

Les residències es duen a terme a Hangar i tenen la durada de quatre setmanes cadascuna. Els/les destinataris/es són comissaris/es i teòrics/es nacionals i internacionals, en diferents etapes de professionalització, vinculats a hablarenarte: i a Curators’ Network, que durant la seva residència desenvolupen un projecte específic amb els artistes residents d'Hangar. Aquest projecte pot formalitzar-se de diverses maneres, però es prioritzen aquelles propostes en què convergeixen diferents formats i llenguatges de la teoria i de la pràctica artística, que comporten la mobilitat del/la seleccionat/a del lloc on habitualment resideix i treballa, i que contemplen la generació i difusió de continguts digitals.

Projects by Program

Itinerant Actions és un projecte de recerca que explora tant el diàleg crític entre l'art i la geografia a través del treball de camp com les geografies de la pràctica artística en el paisatge per a desenvolupar nous models de recerca en la pràctica peripatètica, en el treball itinerant, en els llocs fronterers i les bases de dades.

Projecte que recupera una de les estratègies ideades per Lucy Lippard, al final dels anys 1960, a la qual va anomenar "Suitcase shows" i que consistia en l'acció de portar al seu equipatge obres d'art conceptual d'un país a un altre.

Les teories conspiratòries són les noves llegendes. En els últims anys aquest fenomen ha substituït el concepte tradicional de relat popular, reforçat amb pretensions científiques en la recerca de la veritat (allà fora). Chemtrails és un projecte curatorial que investiga el potencial narratiu de l'art contemporani, especialment en relació a la cultura popular.

El projecte, realitzat durant una estada curatorial, té com a objectiu treballar amb artistes residents a Hangar en la construcció d'una arquitectura discursiva en un intent de fundar una institució afectiva per a la traducció relacional.
A partir de la reflexió sobre la naturalesa i els efectes dels dispositius de control, aquest projecte convida a alguns dels artistes residents a Hangar a replicar i pertorbar les dinàmiques que controlen les formes públiques i privades de vigilància, tant les més evidents com les càmeres de vigilància, així com d’altres més subtils com l'arquitectura o el comportament social.