Luce Choules

Luce_Choules_img

Luce és un artista i investigadora que resideix al Regne Unit. És investigadora en la Royal Geographical Society, fundadora i coordinadora de la xarxa d’artistes itinerants TSOEG.org. Luce investiga tant el diàleg crític entre art i geografia a través del treball de camp com les geografies de la pràctica artística en el paisatge, per desenvolupar nous models d’investigació en la pràctica peripatètica, el treball itinerant, els llocs avançats i els conjunts de dades. A través del seu treball investiga esdeveniments i situacions que causen un canvi en els nostres cossos físics i emocionals explora la nostra relació amb el paisatge natural i l’entorn construït. Utilitzant un enfocament trans-mediàtic, investiga els sistemes terrestres, en particular el moviment i el comportament d’objectes animats i inanimats motoritzant els canvis erràtics en el paisatge. Davant d’una visió antropocèntrica omnipresent, el seu treball sondeja les estructures i sistemes en col·lapse de la natura, tot contribuint a un debat més ampli sobre la inestabilitat i el canvi climàtic. Com acadèmica independent, Luce presenta treballs acadèmics i de performance sobre el tema / objecte del treball de camp a la pràctica artística, a més d’una sèrie d’esdeveniments públics en viu i xerrades d’artistes sobre un nou gir ambiental.

Línia de recerca

Projects by Researcher @ Hangar

Itinerant Actions és un projecte de recerca que explora tant el diàleg crític entre l'art i la geografia a través del treball de camp com les geografies de la pràctica artística en el paisatge per a desenvolupar nous models de recerca en la pràctica peripatètica, en el treball itinerant, en els llocs fronterers i les bases de dades.