Itinerant actions

Itinerant_actions_img
Investigadors
Any
2019
Any finalització
2019
Programa
Línia de recerca

Itinerant Actions és un projecte de recerca que explora tant el diàleg crític entre l'art i la geografia a través del treball de camp com les geografies de la pràctica artística en el paisatge per a desenvolupar nous models de recerca en la pràctica peripatètica, en el treball itinerant, en els llocs fronterers i les bases de dades.

El treball de camp en la pràctica artística és una nova i interessant línia de recerca, ja que el pensament preliminar i el fer sovint no estan documentats o s'eliminen del treball final de l’artista. Aquest projecte se centra en com els artistes entren en relació amb diferents contextos: situacions itinerants, estratègies performatives, experiències encarnades i ubicacions geogràfiques.

 

Aquest projecte s'estén a diversos programes de recerca desenvolupats en el passat basats en el treball de camp : estudis geològics i fisiològics performats en entorns remots o extrems, mapatges de mecanismes turístics en àrees ecològicament sensibles i observacions de la precària existència de vida en els detritus dels carrers de la ciutat. El projecte s'està desenvolupant amb Paula Bruna i David Ortiz Juan (artistes residents en Hangar), Rosa Cerarols (geògrafa cultural, Universitat Pompeu Fabra); i activitats associades amb CACiS El Forn de la Calç (Montserrat, Barcelona), AADK Espanya (Blanca, Múrcia) i l'Escola Temporal de Geografia Experimental (Tsoeg.org).