Pau Alsina

Foto Pau Alsina

Professor i Investigador dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, on coordina i imparteix docència sobre Art i Pensament Filosòfic i Científic Contemporani. Doctor en Estètica i Filosofia de la Cultura per la Universitat de Barcelona, ​​és autor de llibres com Arte, Ciencia y Tecnología, coautor de Monstruos y Quimeras: Arte, Biología y Tecnología, de manuals docents com Estética y Teoría del Arte o Pensamiento Contemporáneo, de capítols de llibre dedicats a la cultura digital, al bioart i la biopolítica, etc. Des de l'any 2002 dirigeix ​​la revista Artnodes dedicada a les interseccions entre art, ciència i tecnologia, on ha coordinat diversos monogràfics sobre software art, bioart o art dels nous mitjans. Cofundador de la xarxa mediterrània YASMIN d'art, ciència i tecnologia afavorida per Leonardo/International Society of Art, Science and Technology. Ha assessorat institucions públiques i privades en relació a l'impacte de les tecnologies digitals en les arts i la cultura, elaborant diversos informes com el Libro Blanco de Arte, Ciencia y Tecnología o el Plan Estratégico de Cultura de Barcelona. Ha copresidit congressos com l'Art Matters International Conference o Interface Politics, simposis com Sinergia: Nuevas Fronteras de la Ciencia y el Pensamiento o comissariat exposicions com Culturas del Cambio: Átomos Sociales y Vidas Electrónicas. Actualment investiga sobre l’aproximació neomaterialista a les arts en relació amb els estudis de ciència i tecnologia i l'arqueologia dels mitjans.

 

 

Línia de recerca

Resources by Researcher

Projects by Researcher @ Hangar

L'Interface Manifesto és un projecte d'investigació i d’escriptura col·lectiva que busca comprendre les interfícies com a fenomen cultural central a través del diàleg i la praxi interdisciplinària. El resultat ha estat un manifest que vol emfatitzar l'aspecte ideològic i la intenció política de la interfície.
A partir de tres tallers de discussió col·lectiva i d’intercanvi d'experiències,s'ha creat un document obert que proporciona referències i directrius sobre processos d'investigació interdisciplinària per a institucions, organismes de finançament, investigadors individuals i grups de recerca interdisciplinaris.