Fundació Daniel i Nina Carasso

Logo Fundación Daniel & Nina Carasso

La Fundació Daniel i Nina Carasso, afiliada a la Fondation de France, és una fundació familiar presidida per Marina Nahmias, filla de Daniel i de Nina Carasso, i fundadora. Té per vocació finançar projectes relacionats amb dos grans àrees que contribueixen a la plenitud de l'ésser humà en un món habitable:

- L'alimentació, per sostenir la vida.
- L'art, per enriquir l'esperit.

Intervé de forma prioritària a França i a Espanya, bressol de la família. Més enllà dels projectes que dóna suport econòmic i acompanya, la Fundació persegueix un doble objectiu:

- Afavorir l'emergència d'accions innovadores i propiciar la seva difusió, amb una filosofia del pro-comú i d'aprenentatge en obert.
- Facilitar trobades i crear connexions entre diferents agents,tot fomentant el desenvolupament de sinergies i el treball en xarxa.