Constelaciones Poblenou

constelaciones pn
Investigadors
Any
2014
Any finalització
2015
Línia de recerca

Documental i arxiu online col·laboratiu sobre la reconversió del barri de Poblenou.

Constelaciones Poblenou és un documental col·laboratiu que busca espais de confluència entre la població tradicional, migrats i nous agents de barris en processos de reconversió i elitització. Posa en focus múltiples visions del procés de transformació física, social i política de l'espai. Planteja com a dispositiu la posada en marxa i dinamització d'un arxiu online col·laboratiu sobre la reconversió. Aquest dispositiu proporciona un mitjà en el qual persones del barri puguin documentar els seus espais i les seves rutes de cara a incentivar la reapropiació d'espais públics en favor del procomú.

Els/les documentadorxs poden comunicar-se a través d'una xarxa social interna, compartir continguts en línia i fer rutes o trobar-se en un punt físic de digitalització de documentació al barri. A través del mapa on l'arxiu està contingut s'evidencien les diferents capes d'informació sobre l'espai i les confluències o trobades de rutes d'agents diversos que, d'una manera buscada o casual, es troben en un mateix espai.