Mitjans locatius

locative media

La línia de recerca en mitjans locatius d'Hangar té com a objectiu crear un espai de treball per a la reflexió, recerca i intercanvi per al desenvolupament de projectes de creació i recerca artística en els àmbits dels nous gèneres narratius georeferenciats, mapping visual i auditiu, realitat augmentada, participació comunitària i xarxes socials. A més, des d'aquesta línia de recerca es vol generar un espai per a problematitzar les narratives transmèdia locals i identificar fins a quin punt el paràmetre de geoposició pot contribuir a la descentralització de la informació compartida. Al mateix temps es busca divulgar l'ús de sistemes Floss, Peer To Peer i oberts en contraposició a aquells utilitzats per les empreses de telecomunicacions i per les estratègies Smart Cities, els interessos dels quals s'allunyen d'un espai digital públic real.

Projects by Research Field

Documental col·laboratiu que busca espais de confluència entre la població tradicional, migradx i nous agents durant els processos de reconversió i elitització del barri del Poblenou (Barcelona). Posa en marxa i dinamitza un arxiu online col·laboratiu sobre la reconversió que crea un mitjà que incentiva la reapropiació d'espais públics en favor del procomú.
Projecte de laboratori orientat a afavorir la creació i la recerca artística en els àmbits de la telefonia mòbil, locative media, mapping visual i auditiu, realitat augmentada, participació comunitària i xarxes socials.
Performance que experimenta amb els nous gèneres narratius georeferenciats que utilitzen tecnologies mòbils. Passa tant dins d'un espai d'exhibició com en els carrers de la ciutat, permetent diferents nivells de participació.