Programes

Open

Closed

2015 - 2017

El projecte MOB se centra en les mutacions de les ciutats europees. Tracta temes de mobilitat i explora les realitats de les ciutats d'Europa, fomentant una aproximació a les tecnologies mòbils i al wireless.