Beca de Recerca Artística Fundació Banc Sabadell - Hangar

La Beca de Recerca Artística Fundació Banc Sabadell - Hangar és un programa dirigit a investigadors/es predoctorals que estiguin en procés de realització de la tesi doctoral a qualsevol universitat espanyola. La beca considera projectes de recerca artística basada en la pràctica que precisin d’una fase de prototipatge, formalització o producció. Aquesta fase es realitza durant una residència de quatre mesos a Hangar.

Els objectius principals del programa són, d’una banda, coadjuvar a l’investigador predoctoral en el desenvolupament del seu projecte de recerca i el seu treball experimental; i de l’altra, posar en valor les col·laboracions pactades entre les entitats convocants i altres entitats associades a elles com universitats i centres de recerca.

Projects by Program

Aquesta recerca explora les possibilitats metodològiques en el terreny de la producció cultural i creativa així com en la recerca militant, basant-se en la contaminació de disciplines i pràctiques. Es busca “sistematitzar” (la paraula és incòmoda i imprecisa) metodologies, procediments i escriptures que no compten amb legitimitat o reconeixement i no formen part de les ciències tradicionals (dures o socials).

OMS és un projecte que pretén estudiar les relacions que es produeixen entre les metodologies d'investigació artístiques i de disseny, les pràctiques de construcció d'"artesania electrònica i digital" i els processos d'innovació tecnològica. Per això busca casos d'estudi (un d'ells Hangar) on desenvolupar un treball de camp etnogràfic en què estudiar a una comunitat concreta i els artefactes que produeix.

Estudia a artistes que construeixen i creen instruments musicals i que comparteixen:

Aquesta investigació proposa un relat que es desplaça del laboratori científic als "nous" laboratoris, dels experiments científics a l'experimentació col·lectiva i de les formes de documentació pròpies de la cultura experimental científica a les formes de registre de l'experimentació en art i disseny. Es busca pensar en com atendre pràctiques entre l'art i el disseny que succeeixen a "laboratoris" més enllà de les disciplines científiques i de les regulacions acadèmiques.

Projecte d'investigació que desenvolupa una metodologia per a l'exploració estètica (o perceptual) dels espais sonors generats per sistemes de composició algorítmica. Es busca que les regles generades pel sistema puguin ser interpretables, perquè puguin utilitzar-se durant l'escriptura, la modificació i l’execució en viu (Live coding) dels algoritmes.