Línees de recerca

La línia de recerca en mitjans locatius d'Hangar té com a objectiu crear un espai de treball per a la reflexió, recerca i intercanvi per al desenvolupament de projectes de creació i recerca artística en els àmbits dels nous gèneres narratius georeferenciats, mapping visual i auditiu, realitat augmentada, participació comunitària i xarxes socials.

Com a centre de producció artística, Hangar és en si mateix un context de recerca específic tant sobre processos creatius com sobre objectes artístics.

Des d’Hangar es desenvolupen eines obertes i lliures de drets que es posen a la disposició de projectes, processos i comunitats de recerca artística i interdisciplinar. Aquestes eines, ja siguin teóriques o tecnològiques, responen a problemàtiques o preguntes comuns a un o diversos col·lectius i es desenvolupen sota una perspectiva col·laborativa, oberta i “en procés” que permet, en tot moment, la transferència del coneixement generat.

L'àmbit en el qual Hangar ha generat més projectes aplicats de recerca fins ara ha estat el del desenvolupament d'eines tecnològiques a mesura. Des del compromís amb el maquinari i programari lliure i obert, aquesta línia de recerca explora les possibilitats d'eines com Arduino, Pure Data, o Processing per al desenvolupament de l'electrònica interna, la programació i la construcció de prototips a partir de les diverses propostes que arriben al Laboratori d'Interactius.

Des de les tecnologies obertes vinculades a la telepresencia multisite i multicanal, les recerques desenvolupades en Hangar tenen com a eixos projectes els objectius dels quals tenen a veure amb maximitzar les possibilitats experimentals de les tecnologies de transmissió i de recepció de dades aplicades a la creació, i assajar amb aplicacions per a la creació col·lectiva distribuïda i remota.

Establerta a partir de la plataforma Hangar_sonor, aquesta línia de recerca sonora abasta tant projectes relatius a les tecnologies i tècniques de generació, captació i producció i reproducció de so; com la creació sonora contemporània més experimental. Aquesta línia de recerca es desenvolupa en col·laboració amb Befaco i l'Orquestra del Caos, tots dos col·lectius residents en Hangar, i inclou una relació especialment experimental amb el Màster d'Art Sonor de la Facultat de Belles arts de la Universitat de Barcelona.

En relació a la recerca artística i la seva creus amb la recerca científica, des d'Hangar estem habilitant un context d'exploració específica en l'àmbit del biològic en dos sentits: en primer lloc, des de projectes artístics que ocupen les tècniques de la biotecnologia com a mitjà de recerca, i que s'apropien del material orgànic com a recurs artístic per qüestionar-se sobre els processos i resultats de la biotecnologia.

Polítiques de la interfície emmarca, com a línia de recerca, aquells projectes que s'ocupen de reflexionar sobre l'espai de la interacció humà/màquina i sobre els models culturals, polítics, econòmics i socials inscrits a la tecnologies d'aquesta mediació. Si el disseny d'aquest artefacte porta incorporat la teoria sobre l'usuari i la seva performatividad,  identificar alguns dels factors des dels quals es construeixen aquestes teories és una de les formes de detectar les opcions tàctiques i tècniques del seu disseny i d'explorar cap a on ens dirigeix la seva operativitat.